Doel van de PEP

Weten wie je bent, betekent weten waar je staat – Charles Taylor

Hoe haal je het beste uit jezelf naar boven en hoe zet je jouw vermogens in voor doelen waaraan je graag wilt werken? En hoe ontdek je wie je bent en waar je voor staat?

Inleiding

Persoonlijkheid is een belangrijke voorspeller van je toekomst, zoals je schoolloopbaan, de kans op een baan en het loon dat je gaat verdienen, aldus onderzoek van het Centraal planbureau. Om die reden vinden we dat persoonlijke ontwikkeling van studenten aandacht verdient in het onderwijs. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat je kunt compenseren: minder sterke cognitieve vermogens kunnen bij de uitvoering van taken worden gecompenseerd door sterke persoonskenmerken. Persoonlijkheid voorspelt succes op veel meer terreinen dan dat intelligentie dat voorspelt.

Het ligt dus voor de hand om in beroepsopleidingen – en de HTF leidt op voor een beroep – naast de cognitieve ontwikkeling van studenten ook de niet-cognitieve ontwikkeling (in de vorm van persoonlijkheid) aandacht te geven. Bij filosofie komen vragen over zelfbeelden en identiteit uitgebreid aan bod. Charles Taylor wijdt zijn hoofdwerk aan de vraag naar het Zelf en Michel Foucault pleit voor aandacht voor Zelfzorg. Dit raakt aan de persoonsvorming. Om die reden biedt de HTF de mogelijkheid om actief met persoonsvorming aan de slag te gaan.

Persoonsvorming

Bijna alle grote filosofen hebben een boodschap met betrekking tot de vraag wie wij zijn en wat we moeten doen. Binnen de toegepaste filosofie vertalen we filosofische inzichten in levenslessen en oefenen we de toepassing daarvan in de dagelijks praktijk. Via gerichte oefeningen ontdekken we nieuwe innerlijke vermogens en zetten die in voor doelgerichte verandering. Je ontdekt hoe (soms heel vroege) levenservaringen jouw opvattingen hebben gevormd en hoe op basis daarvan overtuigen over wat je wel en niet kunt, zijn vastgelegd. Je leert ook dat zulke subjectieve ervaringen een structuur hebben en dat er geen dwingend verband bestaat tussen de opgedane ervaring en de betekenis die je daaraan geeft. Met andere woorden: het zelf-beeld dat je gevormd hebt op basis van ervaringen uit het verleden (ik ben een angsthaas) ligt niet vast, maar is beinvloedbaar door aan dezelfde ervaring een andere (voor jou bruikbaardere) betekenis te geven (ik ben een behoedzaam type). De bekende Amerikaanse hoogleraar Maxwell Maltz formuleert het zo: It is not the past that influence the present, but it is the present that influences the past.

Zelf-beeld

Als je het zelfbeeld van iemand verandert, verander je iemands persoonlijkheid en zijn gedrag. Maar meer nog, als je het zelfbeeld verandert, veranderen vermogens en mogelijkheden mee; het zelfbeeld definieert waartoe iemand wel en niet in staat is.
Het fenomeen zelfbeeld blijkt een nuttig instrument als het gaat om het realiseren van gewenste (gedrags-)veranderingen of nieuwe (levens-)doelen. Als je een negatief zelfbeeld (Dat kan ik niet)?ombuigt naar een positief zelfbeeld (Ik ben aan het leren) vergroot je je mogelijkheden.
Daartoe maken we gebruik van oefeningen waarmee in staat zijn opvattingen over onszelf en vaste gedragspatronen te doorbreken, zo nieuwe mogelijkheden bloot te leggen en daarmee dichter bij een gewenst zelfbeeld (sommigen spreken van ons ware zelfbeeld) te komen. Kern van de oefeningen is dat we leren om onze innerlijke hulpbronnen beter te benutten.

Omschrijving van de cursus

 • Jouw persoonlijkheid bepaalt je toekomst méér dan je cijfers. Het is tijd om je eigen potentieel te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Leer van grote filosofen zoals Kant en Sloterdijk, en pas hun wijsheden toe in jouw leven.
 • Transformeer je zelfbeeld en ontdek nieuwe mogelijkheden en vermogens.
 • Begrijp de samenwerking tussen je bewuste en onbewuste geest en hoe je jouw zelfbeeld positief kunt bijstellen.

Doelgroep

Deze cursus is perfect voor studenten van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, maar is ook toegankelijk voor geïnteresseerden van buiten de HTF die hun persoonlijke en professionele vaardigheden willen verbeteren.

Wat krijg je?

 • Je leert door middel van praktische oefeningen hoe je jouw innerlijke hulpbronnen effectief inzet.
 • Je werkt aan je eigen doelen, laat belemmerende overtuigingen los en leert positieve overtuigingen te omarmen.
 • Je bereikt een diepere zelfkennis en vergroot je mogelijkheden, zowel persoonlijk als professioneel

Praktische informatie

Toegankelijkheid en Kosten

 • Voor HTF-Studenten: Speciale prijs van slechts €50,-.
 • De cursus is (bij voldoende plek) ook toegankelijk voor geïnteresseerden buiten de HTF voor €250,-.

Datum en tijd

 • Wanneer? Twee zaterdagen: 20 januari en 3 februari 2024.
 • Tijd: van 10.00 tot 15.30 uur.
 • Inclusief lunch! Wij verzorgen de lunch, om je energieniveau hoog te houden!
 • Waar? Australiëlaan 23 in Utrecht.

Beperkte Plaatsen

 • We beperken de cursus tot maximaal 25 deelnemers om kwaliteit en persoonlijke aandacht te waarborgen.
 • Extra Kans: Afhankelijk van de interesse, overwegen we een tweede cursus in mei/juni.

Hoe kun je je inschrijven?

Je kunt je inschrijven op de website van het Instituut voor Toegepaste Filosofie → https://www.instituutvoortoegepastefilosofie.nl/inschrijven/Recensies
Een filosofische kijk op het vormen van een identiteit en het behalen van je ‘echte’ doelen. In deze training zal je je onderbewuste moeten laten spreken, je gaat opzoek naar de antwoorden die al diep in jou verscholen zitten, wie denk ik dat ik ben en wat wil ik nou echt? Met behulp van veel persoonlijke begeleiding zal je ontdekken dat je nog veel ruimte in te nemen hebt. 
Toen ik met deze cursus begon had ik mijzelf geen doelen gesteld, en dit gaf ik ook eerlijk toe. Bewust niet, ik ga geen doelen stellen die onoprecht zijn, als er op dit moment niets is wat ik wil veranderen dan is dat maar zo, er komen vanzelf wel dingen op mijn pad waar ik tegenaan ga lopen. Misschien was dat wel het doel op-zich: Het zoeken naar een doel. En dit is ook zeker gelukt. 
In een kleine groep waarin er een veilige sfeer heerst zijn we in verschillende sessies gaan kijken naar de morele ruimte die zich in ieders onderbewuste bevindt. Met een kritische blik op de verlangens die je hebt als mens, kan je jezelf doelen stellen die oprecht zijn. Door samen op zoek te gaan naar de intrinsieke motivatie en het concreet maken van dat geen dat je echt wilt, geeft dat garantie op persoonlijk succes!
~ Madelon
Ik vond de drie dagdelen PEP training een cadeautje aan mezelf en ik gun het iedere student, ongeacht welke leeftijd.
De filosofische beschouwingen en theorieen, neuro-biologische en psychologische inzichten en praktische oefeningen nodigden mij uit om te reflecteren op mijn zelf(beeld) en gedragspatronen. Sjoerd Slagter en Nathalie van Hooff van het ITF zijn buitengewoon professionele en ervaren trainers die een prettige leeromgeving creeren.
De afwisseling van de oefeningen; individueel en in tweetallen vond ik erg leuk. Net als het in duo’s elkaar te begeleiden door een oefening heen en feedback te geven en te krijgen.
De inzichten die je op doet zijn verrassend helder, toepasbaar en kunnen je helpen bij het maken van keuzes. De training heeft mij geholpen om mijn doel, persoonlijk en professioneel uit te lijnen.
PEP geeft handvatten, literatuursuggesties en invalshoeken om ook na de training aan je persoonsvorming te kunnen blijven werken.
~ Esther
————
PEP staat voor professionaliteit en persoonsvorming, bedoeld als voorbereiding op stage en beroep. Op basis van neuro-biologische inzichten worden begrippen als bewustzijn en zelfbeeld behandeld. Sjoerd en Nathalie geven de training op basis van NLP (neuro-linguistisch en psychologisch onderzoek). Zij laten je actief werken aan je persoonsvorming door helder te krijgen wat je belemmeringen zijn. De verbinding die gemaakt wordt in de cursus met de filosofie vind ik erg interessant. We beleven allemaal de wereld om ons heen, dat nemen we waar met onze eigen zintuigen. Hoe die beleving ‘binnenkomt’, dat weet alleen jijzelf en dat leer je in deze cursus!
~ Margot
————

Met mooie teksten van beroemde filosofen zoals, “je moet je leven veranderen” of “trouw zijn aan jezelf” of ‘hoe men wordt wat men is” gaat de cursus van start. Natuurlijk prikkelen deze teksten je nieuwsgierigheid en ga je met plezier in drie bijeenkomsten op reis op zoek naar je zelfbeeld en wordt er gewerkt aan een doel dat je voor de training voor jezelf hebt gesteld. En eigenlijk moeiteloos, soms wat spannend en soms een beetje confronterend maak je kennis met personificaties die een belangrijke rol spelen in het vormen van je zelfbeeld. De reis wordt vervolgens vervolgd door een praktische grote schoonmaak van hindernissen die een verdere ontplooiing van het zelfbeeld in de weg kunnen staan. De reis eindigt voorlopig met je gestelde doel helder uitgelijnd, waarna je meer inzicht hebt waar je voor staat, wie je bent, wat je gelooft, wat je kan en wat je doet. Voor mij een verhelderde reis waarbij je filosofische kennis echt wordt toegepast. Mooier kunnen we niet maken!
~ Paul