The tension is not between philosophy and profit, but between deep wisdom and short-term profit maximisation, instead of long-term sustainable value creation.” A philosopher can “direct a business toward innovation that combines a good purpose and a real business opportunity”

Waarom huren organisaties steeds vaker een filosoof in voor reflectie en bij het nemen van moeilijke besluiten? Zo wordt in Silicon Valley steeds vaker gebruik gemaakt van praktische of toegepaste filosofen. Niet voor het vinden van antwoorden, maar voor het stellen van vragen die de klant helpt aan nieuwe perspectieven en inzichten.

Een van de onderwerpen die daarbij aan de orde komt is Ethiek. Kunnen profitability en ethiek samengaan? En kan de filosofie helpen om de grenzen waarbinnen technologische ontwikkelingen plaatsvinden vorm te geven? Het gaat dan onder andere om hoe om te gaan met privacy en het ontwerpen van AI met humane waarden.