Er is één manier van leven die de mijne is; als je die wijze van leven vindt, doe je er toe en geef je betekenis.

In één van zijn laatste boeken Je moet je leven veranderen betoogt Peter Sloterdijk dat de mens geen genoegen mag nemen met het leven zoals hem dat overkomt. Mensen oefenen voortdurend om hun leven te verbeteren en daarmee zichzelf te herscheppen.

Als veranderinstrument zet de mens allerlei trainingstechnieken en rituelen in.

Voor wie

Deze training is bestemd voor mensen die  de regie willen voeren over hun werk en hun loopbaan. Hoe geef je op authentiek wijze vorm aan je leven? Hoe leer ik om te gaan met mijzelf en anderen? Hoe praktiseer je een vorm van persoonlijk meesterschap? Allemaal vragen waar (grote) filosofen zich mee bezig houden. Met behulp van filosofische inzichten leer je te reflecteren op je persoonlijke visie en missie, je leert deze bij te stellen en te verdiepen. En je ontdekt nieuwe mogelijkheden en ongekende vermogens. 

Inhoud masterclass

In de training ga je ontdekken of er zo iets is als een authentieke kern, geworteld in je persoon en gegroeid in het (soms harde) bestaan van je leven? En als je zo’n authenticiteitskern ontdekt, wat betekent dat dan voor jou als persoon? Handel je in lijn met morele principes en waarden die bij jouw persoon passen?

Mensen willen er toe doen, zowel in hun werk als in hun privéleven. Volgens Charles Taylor is er één manier van leven die de mijne is; als je die wijze van leven vindt, doe je er toe en geef je betekenis.

De aanpak rust op drie pijlers:

  • Wat:  kennis en inzicht verwerven in de opgeslagen wijsheid van de grote filosofen.
  • Hoe:  bewustmaking van de manier waarop jij inzicht verwerven, ervaringen opdoet, betekenis geeft en tot opvattingen en overtuigingen komt.
  • Doen:  doormiddel van oefening en gerichte (mentale) trainingen verworven inzichten je eigen maken en verworven vermogens toepassen.

Deze training duurt 5 dagen (ma-vr).

De cursus wordt gegeven in samenwerking met het kenniscentrum van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie te Utrecht. Betrokken docenten zijn o.a. professor dr. Joep Dohmen, professor dr. Jan Bransen, professor dr, Arjo Klamer, drs. Sjoerd Slagter , drs. Nathalie van Hooff e.a.