Inleiding

Worden wie je bent: hoe doe je dat? Hoe vind je jouw identiteit? Hoe ontplooi je jouw talenten en hoe benut je jouw unieke vermogens?

In onze posttraditionele samenleving lijkt de mens zich bevrijd te hebben van onderdrukkende religies, ideologien en tradities. We voelen ons vrij en we hebben heel veel te kiezen. Maar juist dat maakt de vraag naar wie ik werkelijk ben klemmender.

Al meer dan 3000 jaar denken filosofen na over de vraag wat is de mens? Is de mens een met rede begiftigd dier? Zijn wij erfelijk gedetermineerd of hebben een vrije wil? Laten we ons leiden door morele principes of maken we onze eigen wetten en bepalen we zelf wel wat goed of verkeerd is? Bijna alle (grote) filosofen hebben een boodschap voor ons met betrekking tot de vraag naar het wezen van de mens. In deze verdiepingscursus Persoonlijkheid en Professionaliteit gaan we verder met de vraag: hoe benutten we het gedachtegoed van filosofen voor de ontwikkeling van onze persoonlijkheid.

In de bijeenkomsten van PEP 1 hebben we gewerkt aan de realisatie van doelen. We zijn op zoek gegaan naar ons zelfbeeld en de personificaties die onze relaties definiren. We hebben ervaren dat om succesvol te kunnen navigeren we kaarten nodig hebben die ons vertellen wie we zijn en wat we belangrijk vinden. In de mentale ruimte definiren we de relatie, in de morele ruimte worden we geconfronteerd met dat wat van waarde is. Charles Taylor verbindt zon morele orintatie met identiteit als hij stelt dat weten wie je bent, betekent weten waar je staat.

Op zoek naar de waarachtigheid van ons verlangen

Het kiezen van een doel blijkt niet altijd gemakkelijk is. Helemaal niet als we ook nog eisen dat het doel bij ons moet passen. Doelen en verlangens vertellen ons wat voor persoon we willen zijn. Weten wat je wilt, is kennelijk niet zo simpel als het lijkt vandaar de verzuchting van Peter Bieri (Het handwerk van de vrijheid): Het is verbluffend moeilijk moeilijk om te weten wat je wilt. Jacques Lacan gaat op zoek naar het verlangen achter ons willen en brengt dat verlangen in verband met het ontstaan van onze identiteit, het ontstaan van een persoonlijkheid. Persoonlijke, individuele verlangens liggen aan de basis van wat mensen zullen doen of laten om zich goed te voelen. Lacan zegt hiermee dat verlangen, evenals de fysiologische behoefte, een basale nood is. Lacan benadrukt dat het verlangen onze onvoorwaardelijke trouw vereist en hij beschouwt verraad daaraan als verraad aan jezelf. Vandaar onze zoektocht naar (levens)doelen die werkelijk bij onze identiteit passen.

Werken aan doelen door alignment

Om doelen ook daadwerkelijk dichterbij te brengen, moeten soms allerlei hindernissen, bijvoorbeeld in de vorm van ideen, overtuigingen, vooronderstellingen, enz.. opgeruimd worden. Daartoe gebruiken we de oefeningen van versterking het zelfbeeld en reframen we vastgeroeste ideen over ons zelf.

Maar de gestelde doelen moeten ook in lijn liggen met jou als persoon (alignement). Je kunt wel roepen dat je president wilt worden, maar als dat doel niet strookt met jouw diepste verlangens over overtuigingen, bereik je het nooit. Voor zon alignement (of uitlijning) gebruiken we de neuro-logische niveaus van leren en denken. De laatste keer hebben we zon Neuro-logisch alignment uitgevoerd.

In deze verdiepingscursus gaan we op bovengenoemde voorwaarden dieper is. We gaan op zoek naar belemmerende overtuigingen en helpen je die overtuiging te wijzigen, zodat je iets nieuws gaat geloven dat je helpt je gekozen doel te bereiken. En we brengen een gekozen doelen in lijn met jouw persoonlijkheid door op zoek te gaan naar het verlangen achter het doel. Daartoe leren we onderscheiden valse verlangen van ware verlangens (Lacan) en we oefenen het toe-eigenen van een wil (Bieri).

De voorbereiding begint nu

Met behulp van deze (en andere) oefeningen brengen we de realisatie van doelen dichterbij. Winnaars maken van streefdoelen haalbare doelen. Dat heet geloven in het eindresultaat. De haalbaarheid moet zo krachtig zijn dat je hersenen het als echt op gaan vatten. Zo echt dat dezelfde gevoelens worden opgeroepen als na actuele realisatie. Winnaars beschikken over het vermogen om dit soort gevoelens te sturen en te manipuleren. Ze denken vooraf reeds in termen van een voldongen feit en ervaren een winnaarsgevoel’: zelfvertrouwen, moed, geloof in het resultaat.

Praktische informatie

  • Datum : zaterdag 26 mei van 10.00-16.00 uur
  • Locatie: Vondellaan 174 in Utrecht
  • Kosten: 65 euro inclusief lunch (voor HTF studenten en niet-HTF studenten)