Inschrijven

 • Aanmelden voor een cursus kan uitsluitend via het inschrijfformulier op onze website. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Uw inschrijving geschiedt voor de volledige cursus en is bindend. Uw inschrijving geldt als definitief na schriftelijke bevestiging van het Instituut voor Toegepaste Filosofie.

Annuleren

 • In geval van annulering door de cursist worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
 • Tot drie weken voor aanvang van de cursus: het bedrag van de aanbetaling.
 • Daarna: het gehele bedrag van de cursus

Annuleren kan uitsluitend via de contactgegevens zoals vermeld op de contactpagina op onze website.

Wijziging in programmering

 • Het Instituut voor Toegepaste Filosofie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zonder restitutie van gelden. Bij tussentijds afzeggen door het Instituut voor Toegepaste Filosofie van een cursus als gevolg van overmacht onzerzijds vindt restitutie plaats van het cursusgeld of de aanbetaling. Bij voortijdig stopzetten van een lopende cursus wegens zwaarwegende omstandigheden vindt restitutie plaats pro rato.De cursussen gaan alleen door bij voldoende deelnemers. Het aanbod aan cursussen van onze organisatie is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren indien, op het moment dat u wenst te reserveren, de cursusweek intussen is volgeboekt. Indien een cursus is volgeboekt, wordt u hiervan vanzelfsprekend tijdig op de hoogte gesteld.

Onvoldoende deelname

 • Tenzij anders vermeld, geldt voor al onze cursussen een minimum aantal deelnemers. Bij onvoldoende deelname wordt de desbetreffende cursus niet gegeven. De uiterste termijn waarop de afzegging door ons zal worden gedaan is (tenzij anders vermeld of toegezegd) 21 dagen voor het begin van de cursus. Annulering als gevolg van onvoldoende deelname is een recht van onze organisatie, geen plicht. We willen u erop wijzen dat, mocht een cursus wegens onvoldoende deelname geen doorgang vinden, onze organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor reeds door u gemaakte kosten. Indien een cursus wegens onvoldoende belangstelling niet kan doorgaan, verplicht Instituut voor Toegepaste Filosofie zich tot tijdige kennisgeving en onmiddellijke terugbetaling van de eventueel al betaalde cursusgelden, inclusief de aanbetaling.

Voorbehouden

 • Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee wij deze website hebben samengesteld, is deze te allen tijde onder voorbehoud van (type- en druk-)fouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd.
 • Tot slot gaan wij ervan uit dat onze gasten een reis- en/of annuleringsverzekering afgesloten hebben.

Aansprakelijkheid

 • Tijdens alle activiteiten uitgaande van het Instituut voor Toegepaste Filosofie, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Instituut voor Toegepaste Filosofie, de locatie als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. Wij adviseren de deelnemer in het bezit te zijn van een W.A. verzekering. Instituut voor Toegepaste Filosofie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van het Instituut, direct of indirect, uitgaande activiteiten.

Reserveren logeermogelijkheid voor mindervalide gasten

 • Bij verminderde validiteit hebben wij graag dat u ons van te voren belt om te informeren naar de mogelijkheid omtrent het verzorgen van een aangepast verblijf.

Privacy statement Instituut voor Toegepaste filosofie

 • In hoe wij werken is zorgvuldig en in goed onderling vertrouwen met elkaar omgaan voor ons altijd een leidend principe. Bewust, voorzichtig en zo veilig mogelijk omgaan met de persoonlijke gegevens die jij met ons deelt, hoort daar ook bij. Jouw privacy, en de veiligheid van de gegevens die jij in het contact met ons toevertrouwt, zijn voor ons dan ook heel belangrijk. Graag voldoen wij dan ook aan de nieuwe Europese normen en richtlijnen zoals vastgelegd in de AVG/GDPR.
 • In deze Privacy Statement delen we graag met je hoe we met jouw gegevens omgaan, waarom wij dit doen en welke rechten jij kunt uitoefenen.

Gegevens opslaan

 • Als je je via onze website instituutvoortoegepastefilosofie.nl inschrijft voor een cursus slaan we jouw voor- en achternaam, je emailadres, en het factuuradres op in ons relatiebestand zodat we onze diensten m.b.t. onze cursussen goed uit kunnen voeren.
 • Als je je via onze website inschrijft voor onze nieuwsbrief slaan we de naam die je invult en jouw emailadres op in onze mailinglijst op de beveiligde servers van Getrevue.co om je deze te kunnen toesturen.

Gegevens delen

 • Alleen als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening delen wij enkele van jouw gegevens met:
 • Onze bank, voor de verwerking van betalingen;
 • Onze administrateur, voor inzage in facturen met adresgegevens;
 • De website host, voor de opslag van gegevens uit reactieformulieren bij blogartikelen;
  • Onze nieuwsbrieven host, voor het versturen van de digitale nieuwsbrief en voor de eventuele e-learning behorende bij de opleiding waarvoor jij je hebt ingeschreven;
  • Google Analytics, voor de analyse van het gebruik van onze website.
 • Met deze verwerkers zijn hiertoe verwerkersovereenkomsten gesloten. Jouw gegevens worden nooit verkocht aan derden. En uitsluitend gedeeld met andere partijen als jij ons hierom vraagt n hiervoor jouw expliciete toestemming geeft.

Gegevens bewaren

 • Als jouw gegevens in ons relatiebestand staan, bewaren wij deze met zorg zolang als nodig is om een goede service te kunnen bieden. Je kunt altijd aangeven dat je jouw gegevens uit ons relatiebestand verwijderd wilt hebben, hetgeen we dan zo spoedig mogelijk zullen doen (met uitzondering van die gegevens die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen kunnen blijven voldoen, zoals het bewaren van onze administratiegegevens voor de belastingdienst gedurende een periode van 7 jaar).
 • Ook als jouw gegevens in ons mailingssysteem staan (ivm het versturen van onze nieuwsbrieven, bewaren wij jouw naam en e-mailadres met zorg tot aan het moment dat jij er niet langer prijs op stelt om emails/nieuwsbrieven van ons te ontvangen. Als jij je afmeldt van onze e-maillijst, dan zorgen wij ervoor dat jouw gegevens zo spoedig mogelijk uit onze systemen worden verwijderd.

Gegevens beveiligen

 • De bescherming van jouw persoonlijke gegevens nemen we heel serieus. Onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. De SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord veilig voor de url.

Sociale Media

 • We vinden het belangrijk en betekenisvol om met onze relaties in contact te zijn. Dit geldt voor onze advisering, coaching, opleiding en/of (groeps)begeleiding, maar soms ook via sociale media, zoals Facebook, LinkedIn of Twitter. Op sommige paginas van onze website staan buttons zodat je zelf informatie kunt delen op sociale netwerken. Dat gaat via cookies. In dit geval zijn ze van de respectievelijke netwerken.

Nieuwsbrieven

 • We houden je een paar keer per jaar op de hoogte van relevante ontwikkelingen en onze nieuwste inzichten op het gebied van toegepaste filosofie met onze digitale nieuwsbrief, waarvoor je je via de website kunt inschrijven. Mocht je geen prijs meer stellen op het ontvangen van onze nieuwsbrieven, dan kun je je altijd met n klik afmelden via de link die duidelijk onderaan iedere nieuwsbrief vermeld staat. Een andere optie is om ons hierover te mailen via info@instituutvoortoegepastefilosofie.nl.

Cookies

 • Onze website maakt gebruik van cookies. Dit doen we om ervoor te zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is en blijft. Zo helpen cookies om de gegevens die je invult in formulieren op te slaan zodat je ze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Dit zijn de zogeheten functionele cookies. Daarnaast gebruiken we Google Analytics om zicht te krijgen op hoe en hoe vaak onze website wordt bezocht. Dit om de website verder te kunnen verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken. Sommige cookies worden na een paar seconden al verwijderd, bij anderen duurt dat langer (maximaal 2 jaar bij Google Analytics). Google deelt informatie niet met derden. Voor een optimaal werkende website zul je ons toestemming moeten geven om deze cookies te gebruiken. Dit doe je door tijdens je eerste bezoek de cookie-popup te sluiten of gewoonweg door te gaan met het gebruiken van de website.
 • Als je dat liever hebt, kun je onze cookies ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze websites/services niet optimaal werken.

Jouw rechten

 • Je hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in de gegevens die wij van jou hebben. Ook kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou daarnaast het recht om een klacht over ons in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens (zijn) om(ge)gaan.

Updates

 • Ons privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 11 januari 2020.

Tot slot
Mocht je na bovenstaande nog vragen hebben of een verzoek willen indienen, dan horen wij graag van jou. Stuur een mailtje naar info@instituutvoortoegepastefilosofie.nl of bel met Nathalie van Hooff via 06 4664 7313.