Het Instituut voor Toegepaste Filosofie (ITF) organiseert masterclasses, trainingen en presentaties waarin het gaat om filosofie bedrijven.Onze missie is om met behulp van filosofische inzichten jouw innerlijke vermogens optimaal te ontplooien. Daarnaast bekijken we huidige maatschappelijke, technologische en organisatievraagstukken door in gesprek te gaan met de filosofen van toen en nu. Het ITFis opgericht door Sjoerd Slagter en Nathalie van Hooff.

Sjoerd Slagter

Sjoerd Slagter heeft een lange staat van dienst in het onderwijs. Hij is begonnen als docent (biologie en filosofie) en vervolgens actief geweest als consultant, schoolleider, directeur en bestuursvoorzitter. De laatste 8 jaar was hij voorzitter van de VO-raad.Sjoerd Slagter geeft colleges aan deHogeschool voor Toegepaste filosofie (HTF)in Utrecht en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen en workshops rondom bildung, co-creatie, normatieve professional en persoonsvorming. Hij is een van de auteurs van het boek Leren Filosoferen, dat beschikbaar is via de HTF.

Nathalie van Hooff

Nathalie van Hooff heeft ruim 20 jaar ervaring in wereldwijd opererende financile en ingenieurs- en consultancy-organisaties (o.a. ING, ARCADIS) op het gebied van global HRM. Op dit moment werkt zij bij de Hogeschool Windesheim als lecturer en onderzoeker op het gebied van strategisch en internationaal HRM, ethiek, AI en People Analytics. Zij doet onderzoek op het gebied van Ethiek in toenemende technologische werkomgeving. Zij geeft regelmatig lezingen op (internationale) congressen en seminars rondom ethiek, AI en morele vraagstukken in organisaties.

Lees meer over Toegepaste Filosofie en onze werkwijze hier.