Worden wie je bent: hoe doe je dat?

Hoe vind je jouw identiteit? Of maak je die? Hoe ontplooi je jouw talenten, hoe benut je jouw unieke vermogens en hoe praktiseer je persoonlijk meesterschap? Allemaal vragen die op de een of ander manier raken aan de kernvraag: wat voor iemand wil ik zijn?
In onze post-traditionele samenleving lijkt de mens zich bevrijd te hebben van onderdrukkende religies, ideologien en tradities. De grote verhalen uit het verleden lieten weinig ruimte voor een eigen antwoord. Vandaag de dag voelen we ons vrij en hebben we veel te kiezen. Een gelukkig leven komt binnen handbereik. Dit alles heeft nieuwe vragen opgeroepen: wat is een gelukkig leven? Wanneer is mijn leven geslaagd? Wat als ik niet gelukkig ben? Wat past eigenlijk bij mij en hoe vind ik mijn bestemming? Kortom: hoe word ik wat ik ben?

In gesprek met de grote filosofen

Al meer dan 3000 jaar denken filosofen na over de vraag wat is de mens? Is de mens een met rede begiftigd dier? Zijn wij erfelijk gedetermineerd of hebben een vrije wil? Laten we ons leiden door morele principes of maken we onze eigen wetten. Bijna alle (grote) filosofen hebben een boodschap voor ons met betrekking tot de vraag naar het wezen van de mens. Zo wijst Plato naar boven, naar de zuivere ziel en zoekt Aristoteles het in een deugdzaam leven. Sartre benadrukt de absolute vrijheid van de mens en wijst je op je eigen verantwoordelijkheid terwijl Taylor de mens vooral ziet als een van anderen afhankelijk gemeenschapsdier.

Toegepaste Filosofie bedrijven

Toegepaste filosofie biedt een aanpak voor doelgerichte verandering waarbij je met behulp van filosofische inzichten nieuwe innerlijke vermogens ontdekt.In onze programma’s ga je ontdekken of er zo iets is als een authentieke kern, geworteld in je persoon en gegroeid in het (soms harde) bestaan van je leven? En als je zon authenticiteitskern ontdekt, wat betekent dat dan voor jou als persoon? Handel je in lijn met morele principes en waarden die bij jouw persoon passen? Mensen willen er toe doen, zowel in hun werk als in de privsfeer. Op welke manier draagt het leven vanuit zon authenticiteitskern bij aan die wens?

Onze programma’s

We hebben een jarenlange ervaring met het begeleiden en leiden van groepen en individuen. Genspireerd door de grote vragen uit de filosofie bevragen wij onszelf en elkaar op ervaringen uit ons leven. We gaan met de filosofen uit verleden en heden in debat over onze eigen grote en kleine levensvragen en gaan oefenen in het toepassen van dat gedachtegoed in de praktijk van ons leven. We nemen onze (vaststaande) opvattingen en overtuigingen onder de loep, onderzoeken de structuur van die overtuigingen en gaan ontdekken dat deze minder vast staan, dat we er aan kunnen schuiven en ze kunnen veranderen. En vervolgens staan we stil bij de gevolgen die dit heeft voor ons huidige leven en de kansen die dit biedt voor de toekomst.

Deze aanpak rust op driepijlers:

  • Inzicht verwerven in de wijsheid van filosofen.
  • Via oefening je onbewuste mogelijkheden ontdekken
  • Werken aan een beter zelfbeeld

  • Download [ddownload id=”344″] onze brochure!